Participación en programas europeos Craft e Inodgi